Livsmedelsproduktion
ISO 22000 och FSSC 22000

Vi certifierar företag mot ISO 22000 och FSSC 22000. Båda är internationella standarder för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion. FSSC bygger på ISO standarden, som bland annat innehåller krav på ett systematiskt förbättringsarbete och kriterier för hur du ska jobba med HACCP.

ISO 22000

ISO 22000 är en standard för både små och stora företag som är verksamma inom livsmedelsindustrin. Den är lämplig genom hela kedjan – från materialleverantör till matproducent, och för butiker, cateringverksamheter och restauranger. Standarden är världsomspännande och oberoende.

ISO 22000 ger dig ett ramverk för att definiera syfte och mål med säkerhetsarbetet, och för att implementera processer och rutiner. Det är ditt ansvar att avgöra hur du ska upprätthålla livsmedelssäkerheten i din verksamhet baserat på kriterierna i standarden. ISO 22000 är inte godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI), och accepteras därför inte av alla dagligvarukedjor i Europa.

FSSC 22000

FSSC 22000 baseras på ISO 22000 och består av tre delar. Dels själva ISO-standarden, dels ISO/TS 22002-x som innehåller kompletteringar till grundförutsättningarna i ISO-standarden, och dels FSSCs tilläggskrav. Grundförutsättningarna och FSSC krav ger konkreta riktlinjer för säkerhetsarbetet. Därmed blir hela ledningssystemet mer komplett.

FSSC 22000 är godkänd enligt GFSIs krav för benchmarking av standarder och accepteras av de flesta dagligvarukedjorna i Europa. Den fungerar också för leverantörer av egna märkesvaror.

ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 (teknisk specifikation för livsmedelsproduktion) går att köpa via SIS webbsida, och tilläggskraven laddas ner från FSSCs webbsida.

Vi hjälper dig mot säkrare livsmedel

Certifieringen är en viktig del av arbetet med livsmedelssäkerhet. Under certifieringsprocessen stämmer våra revisorer bland annat av att du lever upp till kraven i standarden, att processer och rutiner är implementerade i verksamheten och att du arbetar systematiskt med förbättringar. Revisorerna har lång erfarenhet från livsmedelsindustrin och delar gärna med sig av sin kunskap för att din verksamhet ska utvecklas inom livsmedelssäkerhet.

 

Hur du certifierar företaget enligt FSSC 22000.

Varför du ska byta från ISO 22000 till FSSC 22000.

 

 

Har du frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

 

Byta standard

Vill du byta från en annan livsmedelsstandard? Ibland är det en bra idé för att nå ut till ett nytt kundsegment. Prata med din revisor eller kontakta oss så berättar vi mer.