IP Livsmedel

IP Livsmedel är en standard som riktar sig främst till små och medelstora leverantörer av livsmedel till svenska butiker. Syftet är att garantera produktsäkerhet gentemot konsumenterna med hjälp av egenkontrollprogram. Standarden bygger på lagkrav för livsmedelssäkerhet och omfattar bland annat hygien, spårbarhet, redlighet, HACCP-rutiner och leverantörsbedömningar.

Genom certifieringen mot IP Livsmedel uppfyller du dagligvaruhandelns krav på leverantörer. Arbetet med standarden ger dig verktyg för att implementera processer och rutiner för säkra livsmedel. Det ger dig också en bra översikt så att du kan styra din verksamhet på ett effektivare och mer lönsamt sätt.

Om du har som mål att certifiera dig mot exempelvis BRC kan IP Livsmedel vara ett bra första steg i det arbetet.

Revisionen

En revision mot IP Livsmedel tar mellan två och sex timmar beroende på viken typ av företag som revideras.

Revisionen inleds med ett kort presentationsmöte och en genomgång av företagets egenkontroll. Revisorn stämmer av att dokumenten innehåller information som motsvarar kraven i standarden. All dokumentation av intresse skall finnas för tre månader bakåt i tiden. Därefter följer en rundvandring i verksamhetens lokaler, produktion, lager och intilliggande lokaler. Under rundvandringen ställer revisorn frågor till personalen.

När alla krav i standarden gåtts igenom gör revisorn en sammanställning över hur väl företaget uppfyller kraven. Revisorn och de ansvariga på företaget går igenom sammanställningen tillsammans innan revisonen avslutas.

Efter certifieringsrevisionen har du 28 dagar på dig att släcka avvikelserna (90 dagar vid första revision), och inom 42 dagar får du beslut om gradering och certifikat från oss.

Certifieringen mot IP Livsmedel innebär besök på plats vartannat år, och dokumentgranskning/åtgärdsplan (så går det till) däremellan. Året för åtgärdsplan genomför vi stickprovsrevisioner. De väljs ut slumpmässigt eller baseras på antalet avvikelser vid tidigare revision.

Standarden IP Livsmedel finns att ladda ner från Sigills hemsida www.sigill.se

 
 

 

Har du frågor och funderingar? 

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

 
 

 

Åtgärdsplan

Vartannat år ska ni lämna en åtgärdsplan.
Läs mer om åtgärdplanen

 

Byta standard

Vill du byta från en annan livsmedelsstandard? Ibland är det en bra idé för att nå ut till ett nytt kundsegment. Prata med din revisor eller kontakta oss så berättar vi mer.