Livsmedelsproduktion
BRC Food Safety och BRC Packaging and Packaging materials

BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard) är en global standard som är godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Standarden är vanlig för leverantörer och underleverantörer av egna märkesvaror (EMV).

BRC Food är baserad på ISO 9001 och HACCP. Kraven i standarden förutsätter att högsta ledningen tar ansvar för kvalitetssäkringen och att du bedriver ett systematiskt förbättringsarbete. Standarden innehåller bland annat kriterier för anläggningens omgivning och kontroll av produkt, process och personal. Du är själv ansvarig för att implementera de processer och rutiner som behövs för att du ska uppfylla kraven i standarden.

Utgåva 7

Från och med 1 juli 2015 sker alla revisioner gentemot BRC Standard för säkra livsmedel utgåva 7, januari 2015.

Utgåva 7 fokuserar på att främja system som minimerar risken för bedrägerier inom livsmedelsindustrin, och som ökar transparensen och spårbarheten i leverantörskedjan. Utgåvan lägger också vikt vid områden med flest tillbakadraganden och återkallelser, som märkning och förpackningar, exempelvis vid produktbyte.

Certifieringen

Certifieringen är en viktig del av arbetet med livsmedelssäkerhet. Under certifieringsprocessen stämmer våra revisorer bland annat av att du lever upp till kraven i standarden, att processer och rutiner är implementerade i verksamheten och att du arbetar systematiskt med förbättringar. Revisorerna har lång erfarenhet från livsmedelsindustrin och delar gärna med sig av sin kunskap för att din verksamhet ska utvecklas inom livsmedelssäkerhet.

Certifieringsrevisionen mot BRC Food Safety kan utökas mot olika tilläggsmoduler så att du slipper certifiera dig mot ytterligare en BRC-standard. Ett exempel är Traded Goods (för företag som handlar med förpackade varor) som fungerar som tillägg istället för standarden Brokers and Agents. Tilläggsmodulerna minskar förhoppningsvis både antalet revisionsbesök och kostnaden för dem.

Efter certifieringsrevisionen har du 28 dagar på dig att släcka avvikelserna, och inom 42 dagar får du beslut om gradering och certifikat från oss.

Oannonserade revisioner

Genom att välja oannonserade revisioner får ditt företag ett extra plus, utöver graderingen. Det finns två alternativ:

  • Hela revisionen är oannonserad och certifieringsorganet bestämmer tidpunkt
  • Dokumentgranskning sker vid ett bokat tillfälle, och certifieringsorganet bestämmer tidpunkt för anläggningsbesöket

BRC Packaging and Packaging Materials

BRC Packaging och packaging materials är en standard för tillverkare av förpackningsmaterial för livsmedel och konsumentprodukter som omgärdas av omfattande riktlinjer och regler. Standarden ger dig ett ramverk för hur du säkerställer att förpackningarna uppfyller lagen, håller rätt kvalitet och är säkra för den tänkta produkten. BRC Packaging innehåller kriterier för hur du jobbar med HACCP och hur du sätter upp rutiner för att förhindra kontaminering.

BRC Agents and Brokers

Standarden syftar till att öka transparens och spårbarhet i leverantörskedjan. Den kräver att företaget i fråga har kontroll över produktsäkerhet, kvalitet, lagkrav och konsumentskydd.

I utgåva 7 för livsmedelssäkerhet finns kravet att företag som köper produkter från agenter och mäklare skall kunna visa upp något av följande alternativ:

  • Ett BRC Food Safety certifikat från det företag som producerat råvaran
  • Ett Agents and Brokers-certifikat
  • Ett certifikat med tilläggsmodulen för Traded goods

Storage and Distribution

Standarden är till för lager- och distributionsledet vid hantering av livsmedel, förpackningsmaterial och konsumentprodukter. Fokus vid revisonen är att företaget lever upp till best practice och bedriver en ständig utveckling av verksamheten. Det finns ett antal frivilliga tilläggsmoduler.

Consumer Products

Standarden fokuserar på produktsäkerhet och att produkten lever upp till relevanta lagkrav och syftar till att minska antalet kundrevisioner. Consumer Products tar upp tre riskområden:

  • kosmetika
  • leksaker
  • kontorsmaterial

Standarden kan med fördel kombineras med revisioner av andra områden så som miljö och socialt ansvar.

Kontakta oss om du är intresserad av att certifiera dig mot någon annan BRC-standard – vi kan hjälpa dig till någon av våra samarbetspartners som har rätt ackreditering.

 
certifiering-fragor.jpg

 

Har du frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

 
 
 
 

Byta standard

Vill du byta från en annan livsmedelsstandard? Ibland är det en bra idé för att nå ut till ett nytt kundsegment. Prata med din revisor eller kontakta oss så berättar vi mer.